Olie en gas / mijnbouw

SPL-apparatuur voor olie-, gas- en mijnbouwindustrie

De belangrijkste energiebron die momenteel beschikbaar is, is olie en aardgas. Het is tegenwoordig essentieel geworden voor het menselijk bestaan ​​en het levensonderhoud van de mens. Ze zijn niet alleen wereldwijd de belangrijkste energiebron, maar leveren ook de grondstoffen voor duizenden alledaagse producten - van elektronische apparaten en kleding tot medicijnen en huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Water en energie is de belangrijkste motor voor de olie- en gasindustrie, zonder welke het niet mogelijk is om olie en gas te winnen, produceren en distribueren naar de eindklant. Daarom is het onderworpen aan steeds strengere voorschriften die zijn gericht op het verbeteren van de ecologische voetafdruk tijdens winning, productie en distributie. Ook hebben veel landen over de hele wereld wetgeving ingevoerd om emissies en luchtverontreinigende stoffen te verminderen, terwijl raffinaderijen capaciteit opbouwen om te voldoen aan de eisen voor zwavelarme brandstoffen. 

Van winning - onshore en offshore - tot raffinage, verwerking, transport en opslag, SPL Products heeft de juiste warmteoverdrachtsoplossingen in de hele koolwaterstofketen. Onze producten en deskundige knowhow helpen klanten in de olie- en gasindustrie om energie te besparen, de efficiëntie te verhogen en hun impact op het milieu te verminderen.

1